Sisyphus
: 22 2023 | : 18285 | : 27138637
en ru br
ALT

:: Graphical desktop/MATE
: mate-file-manager-extensions

                   Gear   Bugs and FR  Repocop 

== ENGLISH ==

First, edit you /etc/samba/smb.conf, ie. by replacing all content by /etc/samba/nautilus-share-smb.conf.example. Remember to change "#YOUR WORKGROUP" to your real workgroup and "#YOUR GUEST ACCOUNT" to selected guest account (you can also disable it).

Then use few commands to make samba ready to support usershares (create directory, create special group, set owner(s) and permissions, add user(s) to the group).

Ensure Samba services (smb, nmb, winbind) are disabled.

$ export USERSHARES_DIR="/var/lib/samba/usershare"
$ export USERSHARES_GROUP="samba"

$ mkdir -p ${USERSHARES_DIR}
$ groupadd ${USERSHARES_GROUP}
$ chown root:${USERSHARES_GROUP} ${USERSHARES_DIR}
$ chmod 01770 ${USERSHARES_DIR}

$ usermod -a -G ${USERSHARES_GROUP} CHOOSED_USERNAME

Do not forget to reboot system (safest method to make Samba work, if runned at startup). Sometimes "/sbin/service NAME restart" for Samba services doesn't work well (wanted effect is not given).

== POLISH ==

Po pierwsze, edytuj /etc/samba/smb.conf, np. zastępując całą zawartość plikiem /etc/samba/nautilus-share-smb.conf.example. Pamiętaj, by zmienić "#YOUR WORKGROUP" na własną grupę roboczą i "#YOUR GUEST ACCOUNT" na wybrane konto gościa (możesz je również wyłączyć).

Następnie wykonaj kilka komend, by włączyć obsługę mechanizmu udostępniania przez użytkowników. (utwórz katalog, utwórz specjalną grupę, ustaw właściciela(ów) i uprawnienia, dodaj użytkownika(ów) do grupy).

Upewnij się, że usługi Samby (smb, nmb, winbind) są wyłączone.

$ export USERSHARES_DIR="/var/lib/samba/usershare"
$ export USERSHARES_GROUP="samba"

$ mkdir -p ${USERSHARES_DIR}
$ groupadd ${USERSHARES_GROUP}
$ chown root:${USERSHARES_GROUP} ${USERSHARES_DIR}
$ chmod 01770 ${USERSHARES_DIR}

$ usermod -a -G ${USERSHARES_GROUP} WYBRANA_NAZWA_UŻYTKOWNIKA

Nie zapomnij ponownie uruchomić systemu (najbezpieczniejsza metoda do uruchomienia Samby, jeśli uruchamiana na starcie). Czasami zdarza się, że "/sbin/service NAZWA restart" dla usług Samby nie daje efektu.
 
: Vladimir Lettiev aka crux © 2004-2005, Andrew Avramenko aka liks © 2007-2008
: Michael Shigorin