Репозиторий Sisyphus
Последнее обновление: 24 июля 2014 | Пакетов: 14946 | Посещений: 5543902
en ru br
Исправления уязвимостей

adobe-flash-player-11-alt31   сборка Sergey V Turchin, 2014-07-16


- new version (ALT#30190)
- security fixes: CVE-2014-0537, CVE-2014-0539, CVE-2014-4671

liblzo2-2.08-alt1   сборка Dmitry V. Levin, 2014-07-15


- Updated to 2.08 (fixes CVE-2014-4607).
- Cleaned up specfile.

kernel-image-std-def-3.12.24-alt2   сборка Anton V. Boyarshinov, 2014-07-08


- CVE-2014-4699 fixed

kernel-image-std-pae-3.12.24-alt2   сборка Anton V. Boyarshinov, 2014-07-08


- CVE-2014-4699 fixed

kernel-image-led-ws-3.15.3-alt6   сборка Led, 2014-07-04


- updated:
+ fix-arch-x86 (CVE-2014-4699)
+ fix-drivers-gpu-drm--i915
+ fix-drivers-net-ethernet-mellanox-mlx4--mlx4_core
+ fix-drivers-scsi--lpfc
+ fix-drivers-usb-core
+ fix-sound-pci-hda--snd-hda-intel
- DEFAULT_CFQ=y and DEFAULT_IOSCHED="cfq" (ws)
- disabled DRM_I2C_NXP_TDA998X

kernel-image-led-xen-3.15.3-alt6   сборка Led, 2014-07-04


- updated:
+ fix-arch-x86 (CVE-2014-4699)
+ fix-drivers-gpu-drm--i915
+ fix-drivers-net-ethernet-mellanox-mlx4--mlx4_core
+ fix-drivers-scsi--lpfc
+ fix-drivers-usb-core
+ fix-sound-pci-hda--snd-hda-intel
- DEFAULT_CFQ=y and DEFAULT_IOSCHED="cfq" (ws)
- disabled DRM_I2C_NXP_TDA998X

kernel-image-led-vs-3.15.3-alt6   сборка Led, 2014-07-04


- updated:
+ fix-arch-x86 (CVE-2014-4699)
+ fix-drivers-gpu-drm--i915
+ fix-drivers-net-ethernet-mellanox-mlx4--mlx4_core
+ fix-drivers-scsi--lpfc
+ fix-drivers-usb-core
+ fix-sound-pci-hda--snd-hda-intel
- DEFAULT_CFQ=y and DEFAULT_IOSCHED="cfq" (ws)
- disabled DRM_I2C_NXP_TDA998X

gnupg2-2.0.25-alt1   сборка Dmitry V. Levin, 2014-06-30


- Updated to 2.0.25 (fixes CVE-2014-4617).

kernel-image-led-xen-3.15.1-alt12   сборка Led, 2014-06-26


- added:
+ fix-sound-core--snd (CVE-2014-4652, CVE-2014-4653, CVE-2014-4654,
CVE-2014-4655, CVE-2014-4656)

kernel-image-led-vs-3.15.1-alt12   сборка Led, 2014-06-26


- added:
+ fix-sound-core--snd (CVE-2014-4652, CVE-2014-4653, CVE-2014-4654,
CVE-2014-4655, CVE-2014-4656)

kernel-image-led-ws-3.15.1-alt12   сборка Led, 2014-06-26


- added:
+ fix-sound-core--snd (CVE-2014-4652, CVE-2014-4653, CVE-2014-4654,
CVE-2014-4655, CVE-2014-4656)

kernel-image-el7-def-3.10.0-alt9   сборка Led, 2014-06-25


- 3.10.0-123.4.2.el7:
+ CVE-2014-0206
+ CVE-2014-1737
+ CVE-2014-1738
+ CVE-2014-2568
+ CVE-2014-2851
+ CVE-2014-3144
+ CVE-2014-3145
+ CVE-2014-3153

kernel-image-ovz-el-2.6.32-alt122   сборка Led, 2014-06-25


- Update to 042stab090.5:
+ CVE-2014-3519

samba-4.1.9-alt1   сборка Alexey Shabalin, 2014-06-24


- 4.1.9
- fixed nmbd denial of service(CVE-2014-0244)
- fixed Segmentation fault in smbd_marshall_dir_entry(CVE-2014-3493)

kernel-image-led-vs-3.15.1-alt8   сборка Led, 2014-06-24


- updated:
+ fix-drivers-gpu-drm--ast
+ fix-drivers-net-ethernet-broadcom--bnx2x
+ fix-mm (CVE-2014-4171)
- added:
+ fix-drivers-platform--asus-nb-wmi
+ fix-fs-dlm

kernel-image-led-ws-3.15.1-alt8   сборка Led, 2014-06-24


- updated:
+ fix-drivers-gpu-drm--ast
+ fix-drivers-net-ethernet-broadcom--bnx2x
+ fix-mm (CVE-2014-4171)
- added:
+ fix-drivers-platform--asus-nb-wmi
+ fix-fs-dlm

kernel-image-led-xen-3.15.1-alt8   сборка Led, 2014-06-24


- updated:
+ fix-drivers-gpu-drm--ast
+ fix-drivers-net-ethernet-broadcom--bnx2x
+ fix-mm (CVE-2014-4171)
- added:
+ fix-drivers-platform--asus-nb-wmi
+ fix-fs-dlm

gnupg-1.4.17-alt1   сборка Dmitry V. Levin, 2014-06-23


- Updated to 1.4.17 (fixes CVE-2014-4617).

kernel-image-el-def-2.6.32-alt25   сборка Led, 2014-06-20


- 2.6.32-431.20.3.el6:
+ CVE-2013-6378
+ CVE-2014-0196
+ CVE-2014-0203
+ CVE-2014-1737
+ CVE-2014-1738
+ CVE-2014-1874
+ CVE-2014-2039
+ CVE-2014-3153

kernel-image-el-def-2.6.32-alt24   сборка Led, 2014-06-20


- futex: Add another early deadlock detection check
- futex: Prevent attaching to kernel threads
- futex: Validate atomic acquisition in futex_lock_pi_atomic()
- futex: Always cleanup owner tid in unlock_pi
- futex: Make lookup_pi_state more robust
- auditsc: audit_krule mask accesses need bounds checking (CVE-2014-3917)

adobe-flash-player-11-alt30   сборка Sergey V Turchin, 2014-06-16


- new version
- security fixes:
CVE-2014-0531, CVE-2014-0532, CVE-2014-0533, CVE-2014-0534,
CVE-2014-0535, CVE-2014-0536

kernel-image-el7-def-3.10.0-alt6   сборка Led, 2014-06-10


- 3.10.0-123.1.2.el7:
+ CVE-2014-0196
+ CVE-2014-3122

kernel-image-el7-def-3.10.0-alt5   сборка Led, 2014-06-07


- futex: Forbid uaddr == uaddr2 in futex_requeue(..., requeue_pi=1)
(CVE-2014-3153)
- media: media-device: fix infoleak in ioctl media_enum_entities()
(CVE-2014-1739)

kernel-image-el-def-2.6.32-alt23   сборка Led, 2014-06-07


- futex: Forbid uaddr == uaddr2 in futex_requeue(..., requeue_pi=1)
(CVE-2014-3153)

kernel-image-ovz-el-2.6.32-alt120   сборка Led, 2014-06-07


- Update to 042stab090.3 (CVE-2014-3153)
 
дизайн и разработка: Vladimir Lettiev aka crux © 2004-2005, Andrew Avramenko aka liks © 2007-2008
текущий майнтейнер: Michael Shigorin