Репозиторий Sisyphus
Последнее обновление: 20 сентября 2018 | Пакетов: 18652 | Посещений: 12236799
en ru br
Репозитории ALT

Группа :: Система/Библиотеки
Пакет: qt5-charts

 Главная   Изменения   Спек   Патчи   Sources   Загрузить   Gear   Bugs and FR  Repocop 


%global qt_module qtcharts

Name: qt5-charts
Version: 5.11.1
Release: alt1%ubt

Group: System/Libraries
Summary: Qt5 - Charts component
Url: http://qt.io/
License: LGPLv2 / GPLv3

Source: %qt_module-opensource-src-%version.tar

# Automatically added by buildreq on Thu Oct 05 2017 (-bi)

# optimized out: elfutils fontconfig gcc-c++ glibc-kernheaders-generic glibc-kernheaders-x86 kde5-kcalcore-devel kde5-kcontacts-devel kde5-kmime-devel kde5-libkleo-devel kf5-attica-devel kf5-kauth-devel kf5-kbookmarks-devel kf5-kcodecs-devel kf5-kcompletion-devel kf5-kconfig-devel kf5-kconfigwidgets-devel kf5-kcoreaddons-devel kf5-ki18n-devel kf5-kitemviews-devel kf5-kjobwidgets-devel kf5-kjs-devel kf5-kservice-devel kf5-kwidgetsaddons-devel kf5-kwindowsystem-devel kf5-kxmlgui-devel kf5-solid-devel kf5-sonnet-devel libGL-devel libqt5-clucene libqt5-core libqt5-gui libqt5-help libqt5-network libqt5-qml libqt5-quick libqt5-sql libqt5-widgets libstdc++-devel perl pkg-config python-base python-modules python3 python3-base qt5-base-common qt5-base-devel qt5-declarative-devel qt5-location-devel qt5-script-devel qt5-tools qt5-webchannel-devel qt5-xmlpatterns-devel rpm-build-python3 ruby ruby-stdlibs
#BuildRequires: kde5-akonadi-calendar-devel kde5-akonadi-contacts-devel kde5-akonadi-devel kde5-akonadi-mime-devel kde5-akonadi-notes-devel kde5-calendarsupport-devel kde5-eventviews-devel kde5-grantleetheme-devel kde5-incidenceeditor-devel kde5-kalarmcal-devel kde5-kblog-devel kde5-kcalutils-devel kde5-kdav-devel kde5-kholidays-devel kde5-kidentitymanagement-devel kde5-kimap-devel kde5-kldap-devel kde5-kmailtransport-devel kde5-kmbox-devel kde5-kontactinterface-devel kde5-kpimtextedit-devel kde5-ktnef-devel kde5-libgravatar-devel kde5-libkcddb-devel kde5-libkcompactdisc-devel kde5-libkdepim-devel kde5-libksieve-devel kde5-mailcommon-devel kde5-mailimporter-devel kde5-messagelib-devel kde5-pim-apps-libs-devel kde5-pimcommon-devel kde5-syndication-devel kf5-bluez-qt-devel kf5-kactivities-devel kf5-kactivities-stats-devel kf5-karchive-devel kf5-kcmutils-devel kf5-kcrash-devel kf5-kdbusaddons-devel kf5-kdeclarative-devel kf5-kdesu-devel kf5-kdiagram-devel kf5-kdnssd-devel kf5-kemoticons-devel kf5-kglobalaccel-devel kf5-kguiaddons-devel kf5-khtml-devel kf5-kiconthemes-devel kf5-kidletime-devel kf5-kio-devel kf5-kirigami-devel kf5-kitemmodels-devel kf5-kjsembed-devel kf5-knewstuff-devel kf5-knotifications-devel kf5-knotifyconfig-devel kf5-kparts-devel kf5-kpeople-devel kf5-kplotting-devel kf5-kpty-devel kf5-kross-devel kf5-krunner-devel kf5-ktexteditor-devel kf5-ktextwidgets-devel kf5-kunitconversion-devel kf5-kwallet-devel kf5-kwayland-devel kf5-kxmlrpcclient-devel kf5-libkgapi-devel kf5-libkscreen-devel kf5-modemmanager-qt-devel kf5-networkmanager-qt-devel kf5-prison-devel kf5-syntax-highlighting-devel kf5-threadweaver-devel libqtav-devel python-module-google python3-dev python3-module-zope qt5-connectivity-devel qt5-multimedia-devel qt5-phonon-devel qt5-quick1-devel qt5-quickcontrols2-devel qt5-sensors-devel qt5-serialport-devel qt5-svg-devel qt5-tools-devel qt5-webengine-devel qt5-websockets-devel qt5-x11extras-devel rpm-build-ruby
BuildRequires(pre): rpm-build-ubt
BuildRequires: qt5-declarative-devel qt5-tools

%description
Qt Charts module provides a set of easy to use chart components. It uses
the Qt Graphics View Framework, therefore charts can be easily integrated
to modern user interfaces.

%package common
Summary: Common package for %name
Group: System/Configuration/Other
BuildArch: noarch
Requires: qt5-base-common
%description common
Common package for %name

%package devel
Group: Development/KDE and QT
Summary: Development files for %name
Requires: %name-common = %EVR
Requires: qt5-base-devel
%description devel
%summary.

%package devel-static
Group: Development/KDE and QT
Summary: Development files for %name
Requires: %name-common = %EVR
Requires: %name-devel
%description devel-static
%summary.

%package doc
BuildArch: noarch
Summary: Document for developing apps which will use Qt5 %qt_module
Group: Development/KDE and QT
Requires: %name-common = %EVR
%description doc
This package contains documentation for Qt5 %qt_module

%package -n libqt5-charts
Summary: Qt5 library
Group: System/Libraries
Requires: %name-common = %EVR
%description -n libqt5-charts
%summary

%prep
%setup -n %qt_module-opensource-src-%version
syncqt.pl-qt5 -version %version

%build
%qmake_qt5
%make_build
export QT_HASH_SEED=0
%make docs

%install
%install_qt5
%make INSTALL_ROOT=%buildroot install_docs ||:


%files common

%files -n libqt5-charts
%_qt5_libdir/libQt?Charts.so.*
%_qt5_qmldir/QtCharts/

%files devel
%_qt5_headerdir/Qt*/
%_qt5_libdatadir/libQt*.so
%_qt5_libdatadir/libQt*.prl
%_qt5_libdir/libQt*.so
%_qt5_libdir/libQt*.prl
%_qt5_libdir/cmake/Qt*/
%_qt5_libdir/pkgconfig/Qt*.pc
%_qt5_archdatadir/mkspecs/modules/qt_lib_*.pri
#%_qt5_archdatadir/mkspecs/features/*charts*.prf

%files doc
%_qt5_docdir/*

%changelog

Полный changelog можно просмотреть здесь

 
дизайн и разработка: Vladimir Lettiev aka crux © 2004-2005, Andrew Avramenko aka liks © 2007-2008
текущий майнтейнер: Michael Shigorin