Репозиторий Sisyphus
Последнее обновление: 30 марта 2020 | Пакетов: 17548 | Посещений: 17779049
en ru br
Репозитории ALT
S:0.2-alt10
5.1: 0.2-alt9
4.1: 0.2-alt7
4.0: 0.2-alt7
+updates:0.2-alt7
3.0: 0.2-alt4
www.altlinux.org/Changes

Группа :: Работа с текстами
Пакет: ed

 Главная   Изменения   Спек   Патчи   Sources   Загрузить   Gear   Bugs and FR  Repocop 

Патч: ed-0.2-deb-parentheses.patch
Скачать


--- ed-0.2.orig/glbl.c
+++ ed-0.2/glbl.c
@@ -128,8 +128,8 @@
    for (; *ibufp;)
 	if ((status = extract_addr_range ()) < 0 ||
 	  (status = exec_command ()) < 0 ||
-	  status > 0 && (status = display_lines (
-				  current_addr, current_addr, status)) < 0)
+	  (status > 0 && (status = display_lines (
+				  current_addr, current_addr, status)) < 0))
 	 return status;
   }
  return 0;
--- ed-0.2.orig/io.c
+++ ed-0.2/io.c
@@ -100,7 +100,7 @@
   return ERR;
  if (o_n && appended && size && o_isbinary && o_newline_added)
   fputs ("Newline inserted\n", stderr);
- else if (newline_added && (!appended || !isbinary && !o_isbinary))
+ else if (newline_added && (!appended || (!isbinary && !o_isbinary)))
   fputs ("Newline appended\n", stderr);
  if (isbinary && newline_added && !appended)
   size += 1;
@@ -120,8 +120,8 @@
  register int c;
  register int i = 0;
 
- while (((c = getc (fp)) != EOF || !feof (fp) &&
-	 !ferror (fp)) && c != '\n')
+ while (((c = getc (fp)) != EOF || (!feof (fp) &&
+	 !ferror (fp))) && c != '\n')
   {
    REALLOC (sbuf, sbufsz, i + 1, ERR);
    if (!(sbuf[i++] = c))
--- ed-0.2.orig/main.c
+++ ed-0.2/main.c
@@ -220,7 +220,7 @@
  reliable_signal (SIGQUIT, SIG_IGN);
  reliable_signal (SIGINT, signal_int);
 #ifdef HAVE_SIGSETJMP
- if (status = sigsetjmp (env, 1))
+ if ((status = sigsetjmp (env, 1)))
 #else
  if (status = setjmp (env))
 #endif
@@ -659,7 +659,7 @@
 	return ERR;
    else if (build_active_list (c == 'g' || c == 'G') < 0)
 	return ERR;
-   else if (n = (c == 'G' || c == 'V'))
+   else if ((n = (c == 'G' || c == 'V')))
 	GET_COMMAND_SUFFIX ();
    isglobal++;
    if (exec_global (n, gflag) < 0)
@@ -1069,7 +1069,7 @@
   return ERR;
  do
   {
-   if (n = dir ? INC_MOD (n, addr_last) : DEC_MOD (n, addr_last))
+   if ((n = dir ? INC_MOD (n, addr_last) : DEC_MOD (n, addr_last)))
 	{
 	 lp = get_addressed_line_node (n);
 	 if ((s = get_sbuf_line (lp)) == NULL)
@@ -1648,7 +1648,7 @@
 
  REALLOC (file, filesz, PATH_MAX + 1, NULL);
  /* assert: no trailing escape */
- while (file[i++] = (*s == '\\') ? *++s : *s)
+ while ((file[i++] = (*s == '\\') ? *++s : *s))
   s++;
  return file;
 }
--- ed-0.2.orig/re.c
+++ ed-0.2/re.c
@@ -62,7 +62,7 @@
    return NULL;
   }
  patlock = 0;
- if (n = regcomp (exp, exps, 0))
+ if ((n = regcomp (exp, exps, 0)))
   {
    regerror (n, exp, errmsg, ERRSZ);
    free (exp);
--- ed-0.2.orig/sub.c
+++ ed-0.2/sub.c
@@ -101,7 +101,7 @@
    else if (!isglobal)
 	{
 	 while ((n = get_tty_line ()) == 0 ||
-		 n > 0 && ibuf[n - 1] != '\n')
+		 (n > 0 && ibuf[n - 1] != '\n'))
 	  clearerr (stdin);
 	 if (n < 0)
 	  return NULL;
@@ -229,7 +229,7 @@
 	  }
 	 txt += rm[0].rm_eo;
 	}
-   while (*txt && (!changed || (gflag & GSG) && rm[0].rm_eo) &&
+   while (*txt && (!changed || ((gflag & GSG) && rm[0].rm_eo)) &&
 	   !regexec (pat, txt, SE_MAX, rm, REG_NOTBOL));
    i = eot - txt;
    REALLOC (rbuf, rbufsz, off + i + 2, ERR);
 
дизайн и разработка: Vladimir Lettiev aka crux © 2004-2005, Andrew Avramenko aka liks © 2007-2008
текущий майнтейнер: Michael Shigorin